Συμβιοτικά: Τι είναι; Πού μπορούν να βοηθήσουν;

Τα τελευταία χρόνια τα συμβιοτικά τρόφιμα έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, καθώς φαίνεται ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία του εντερικού σωλήνα αλλά και οφέλη πέρα από τη βασική θρεπτική τους αξία.

Τί είναι τα συμβιοτικά;

Τα συμβιοτικά είναι ο συνδυασμός προβιοτικών και πρεβιοτικών. Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί, ή όπως αλλιώς αποκαλούνται φιλικά βακτήρια, τα οποία όταν καταναλωθούν σε επαρκή ποσότητα μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία του ξενιστή, δηλαδή του ανθρώπου που τα καταναλώνει. Τα πιο συνήθη προβιοτικά στελέχη που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα είναι του γένους Lactobacilli και Bifidobacteria, καθώς έχει βρεθεί ότι αυτά τα στελέχη είναι πιο «ανθεκτικά» και καταφέρνουν να περάσουν από το αφιλόξενο περιβάλλον του στομάχου και να επιβιώσουν. Τα πρεβιοτικά είναι η «τροφή» των προβιοτικών. Συνήθως ως πρεβιοτικά χρησιμοποιούνται διάφορα άπεπτα σάκχαρα, με πιο γνωστά την ινουλίνη και την λακτουλόζη.

Η θετική επίδραση της κατανάλωσης τροφίμων που περιέχουν προβιοτικά και πρεβιοτικά στην υγεία είναι αναμφισβήτη!

Που μπορούν να βοηθήσουν τα συμβιοτικά;

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση προβιοτικών και πρεβιοτικών μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υγεία. Για παράδειγμα, η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν προβιοτικά έχει βρεθεί ότι μπορεί να εμποδίσει την καρκινογένεση σε ποντίκια, να θεραπεύσει τροφικές αλλεργίες όπως το ατοπικό έκζεμα, να μειώσει την σοβαρότητα μολύνσεων του γαστρεντερικού συστήματος, να βελτιώσει την άμυνα του οργανισμού, τις λειτουργίες του εντέρου και το λιπιδαιμικό προφίλ. Η κατανάλωση πρεβιοτικών και συμβιοτικών έχει βρεθεί ότι μπορεί να βελτιώσει το μεταβολισμό της γλυκόζης και το λιπιδαιμικό προφίλ μέσω μηχανισμών που σχετίζονται με τη δράση της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου.

Συμπερασματικά…

Η θετική επίδραση της κατανάλωσης τροφίμων που περιέχουν προβιοτικά και πρεβιοτικά στην υγεία είναι αναμφισβήτη. Αυτό που αποτελεί όμως πρόκληση είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι συνδυασμοί συμβιοτικών, δηλαδή προβιοτικών και πρεβιοτικών, των οποίων η κατανάλωση θα έχει τα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία του καταναλωτή. Μέχρι σήμερα λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα διαφορετικών συμβιοτικών συνδυασμών και συγκεκριμένα το κατά πόσο διάφοροι συνδυασμοί βοηθούν τα ωφέλιμα βακτήρια να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: • Adebola OO, Corcoran O, Morgan WA. Synbiotics: the impact of potential prebiotics inulin, lactulose and lactobionic acid on the survival and growth of lactobacilli probiotics, J Funct Foods. 2014 Sept;10:75-84. • Beserra B, Fernandes R, do Rosario V, Mocellin M, Kuntz M, Trindade E. A systematic review and meta-analysis of the prebiotics and synbiotics effects on glycaemia, insulin concentrations and lipid parameters in adult patients with overweight or obesity., Clin Nutr. In Press, Corrected Proof Available online 20 Oct 2014. • Ceapa C1, Wopereis H, Rezaïki L, Kleerebezem M, Knol J, Oozeer R. Influence of fermented milk products, prebiotics and probiotics on microbiota composition and health., Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2013 Feb;27(1):139-55. • Gourbeyre P1, Denery S, Bodinier M. Probiotics, prebiotics, and synbiotics: impact on the gut immune system and allergic reactions., J Leukoc Biol. 2011 May;89(5):685-95.

Δημοσιευμένο σε  - Απαγορεύεται η αναδημοσίευση